יום ו', יא’ בסיון תשע”ה
אנו נערכים לקראת קייטנת הקיץ שתתקיים בבית הספר לתלמידי א' - ה'. יש להחזיר בהקדם את דף הצהרת הכוונות למחנכת הכיתה.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
חדשות "אור"
דבר המנהלת - עדכון שבועי
החינוך החברתי
אנחנו בפייסבוק
עיתון בית הספר
בית ספר "אור" מקדם בריאות
תכניות לימוד נוספות ב"אור"
בטיחות וביטחון
בית ספר "אור" מתוקשב
למידה בשעת חירום
חיפוש באתר