יום ד', יג’ באב תשע”ה
קרא עוד...
לתשומת לבכם, בישיבה יש החלטה על שיעורי תל"ן בשנת הלימודים הבאה.
קרא עוד...
קייטנות קיץ דיגיטליות
הפנינג תלן - מצורפת חוברת השיעורים
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
תלמידים יקרים, גם במהלך החופשה, חשוב לתרגל קריאה, כתיבה וחשבון. מצורפים רעיונות לפעילויות בחופשה ומשימה אחת להגשה בתחילת שנת הלימודים הבאה.חופשה נעימה!צוות מחנכות א'-ב'
קרא עוד...
חדשות "אור"
עיתון בית הספר
בטיחות וביטחון
בית ספר "אור" מקדם בריאות
תכניות לימוד נוספות ב"אור"
החינוך החברתי
אנחנו בפייסבוק
בית ספר "אור" מתוקשב
למידה בשעת חירום
חיפוש באתר