יום ג', ז’ בשבט תשע”ה
קרא עוד...
בפעילות עם ילדי אמירים ה' , הכנו לינואיט. תלמידי בית הספר מוזמנים להוסיף תמונות מצחיקות ושמחות לחורף.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
דבר המנהלת - עדכון שבועי
חדשות "אור"
החינוך החברתי
אנחנו בפייסבוק
עיתון בית הספר
בית ספר "אור" מקדם בריאות
תכניות לימוד נוספות ב"אור"
בטיחות וביטחון
בית ספר "אור" מתוקשב
למידה בשעת חירום
חיפוש באתר