יום ב', יא’ בכסלו תשע”ט

פעילות עם עמותת נגישות

למידה בדרכים מגוונות