יום ב', ז’ בסיון תשע”ח

__אישור יציאה יום קהילה 27.4.18_ (1).doc מכתב להורים קריאת המגילה תשעח.doc הצהרת בריאות.docx טופס לאישור צילום ופרסום .pdf