יום ו', ל’ בתשרי תשע”ח
דבר יו"ר הנהגת ההורים, טליה פוגרונד, לראשית שנת הלימודים

ברצוני לברך את הדס מנהלת בית הספר עם כניסתה לתפקידה ולאחל לה ולנו הצלחה ולאחל שיתוף פעולה פורה עם הנהגת ההורים. מאחלת גם לצוות בית הספר שנה פוריה ומוצלחת ולילדינו שתהיה שנה טובה ומשמעותית ולכם ההורים שנה טובה ומבורכת! ההנהגה מייצגת את תלמידי ביה"ס והוריהם בכל עניין מול הנהלת בית הספר, מול גורמי הרשות, גורמים יישוביים, גורמים חינוכיים ושאר גורמי חוץ, בתאום עם הנהלת בית הספר. ההנהגה פועלת לאיתור צרכים, גיבוש מטרות, תכנון תכניות עבודה, והפעלתם תוך הלימה לחזון ביה"ס והקהילה. היא מסייעת בגיוס משאבים להשגת מטרות ומעודדת יוזמות חדשות תוך גיוס גורמים בקהילה. אנו חיים יחד בקהילה, שמשמעותה ערבות ואחריות הדדית, שיתוף, עזרה ותמיכה. ערכים אלו הם הבסיס לעבודת ההנהגה בבית הספר. ההנהגה פועלת למען שיתוף וחיזוק הקשר עם צוות בית הספר והישוב. כשם ששני הורים מגדלים ילדים כך אנו רואים את בית הספר והישוב כשותפים בגידול ילדינו. ההבנה כי זוהי משימה הדדית, ושיחד נשיג יותר עבורנו ועבור ילדינו מנחה אותנו בדרכנו ובשיתוף הפעולה הפורה בינינו. שנה שעברה ההנהגה עסקה בתחומים רבים. אני רק רוצה להדגיש שלושה תחומים בהם עסקנו: ביצענו הערכה מחודשת של תחום התל"ן בבית הספר בעקבותיה ריכזנו את פעילות התל"נים למספר תחומים מתוך כוונה לפתח תחומים אלו ולהפכם משמעותיים אצל ילדי בית הספר. התחומים שנבחרו הם: · תחום החשיבה · תחום הספורט · תחום האומניות בנינו רצף כך שהילדים בכל השכבות יוכלו להתנסות בתל"נים ולהמשיך להתפתח בתחומים אלו במהלך השנים בבית הספר. תחום משמעותי נוסף בו פעלנו היה בפן החברתי של ילדינו בבית הספר וביישוב בכלל. ערכנו "אסיפת הורים חברתית" מתוך מחשבה כי השותפות שלנו כהורים והשיח עם גורמי קהילה, בית הספר, התנועה וגורמים אחרים הינה מרכזית וחשובה בהבנת ההיבטים החברתיים של ילדינו. השנה ההנהגה תמשיך לפעול בתחום זה אותו היא רואה בחשיבות עליונה. בסוף השנה שעברה ערכנו פאנל "חינוך-קהילה פנינו לאן?" בו השתתפו כל בעלי התפקידים החינוכיים והרלוונטיים ביישוב. מתוך הדיון הפורה הבנו כי צריך ליצור פורום שיכלול את כל הגורמים החינוכיים ביישוב - פורמלי ובלתי פורמלי כדי שנוכל למנף את הקשר המיוחד שיש לנו פה עם הקהילה. השנה נמשיך לפתח נושא זה מתוך ראיה של חשיבות שיתוף הפעולה בין כל הגורמים. יחד נשיג הרבה יותר לילדינו ולנו! הנהגת ההורים מונה 23 נציגים מהכיתות השונות. אנו כהנהגת ההורים מזמינים את ההורים לפנות אלינו בכל עניין. אני רוצה להודות לכל החברים בהנהגה, הוותיקים והחדשים ולאחל שנה של עשיה מוצלחת ופורייה. ולנו ההורים ולילדינו - שנה טובה!

 
 
חדשות "אור"
בית ספר "אור" מקדם בריאות
למידה בשעת חירום