יום ו', ל’ בתשרי תשע”ח
מצורף קובץ מידע על סל התשלומים בבית הספר לשנת תשע"ח

סל תשלומים בית ספר אור תשעח.pdf

 
 
חדשות "אור"
בית ספר "אור" מקדם בריאות
למידה בשעת חירום