יום ב', ז’ בסיון תשע”ח

שבוע שיא במדעים וסביבה להורים שלום, לאור ההצלחה ושיתוף הפעולה המדהים של ההורים בשנים קודמות, החלטנו גם השנה במסגרת לימודי המדעים לקיים שבוע שיא בין התאריכים: 3.6.18 -8.6.18 במהלכו נהיה מודעים יותר לנפלאות הטבע, לעולם המדע הקסום, לבריאותנו ולאיכות סביבתנו. מטרת השבוע תהיה לקרב את התלמידים אל עולם המדע ולחשוף בפניהם עולמות קסומים הקשורים לתחום דעת זה ,לעורר מודעות לבעלי חיים וצמחים בסכנת הכחדה ולשימור המגוון ביולוגי ולקדם דרכים לשפר את סביבת כדור הארץ ולשמר את משאבי הטבע שלו. במהלך השבוע יתקיימו אירועים ופעילויות שונות בנושא מדע: פיזיקה, ביולוגיה, אסטרונומיה, כימיה, רפואה, איכות סביבה, אמנות ירוקה, התקדמות הטכנולוגיה ועוד... הורים היכולים לסייע בהרצאות/הפעלות באחד מימים אלו יתקבלו בברכה. הורים המעוניינים לקיים פעילות באחד מהנושאים הרלוונטיים לתחום מתבקשים למלא את הספח המצורף עד תאריך11.5.18 להחזירו למחנכת הכתה או אליי למייל: haogni@gmail.com הצלחתם של ימי השיא תלויה בשיתוף פעולה מצדכם ועל כך אנו מודים לכם. הדס רכלבסקי חגית עגני מנהלת ביה"ס רכזת מדעים ------------------------------------------------------------------------------------------------------- למחנכת הכיתה________ הורה של: _________ כתה: ____ שם ההורה ____________________ טלפון:___________נייד_____________________ אני יכול/ה לסייע ביום שיא: ____________________ בתאריך_______________ בנושא: _______________________________________________________ הנני זקוק לציוד/לעזרים הבאים: ______________________________________ ניתן להשיב במייל ישירות אל חגית עגני: haogni@gmail.com

 
 
חדשות "אור"
בית ספר "אור" מקדם בריאות
למידה בשעת חירום