יום ג', י’ באלול תשע”ח
מצורף טופס ערעור על השיבוץ בכיתה ז' בשנת הלימודים הבאה. אפשר להגיש ערעור עד ה-20.8.

ערעור לשיבוץ בכיתה ז'

 
 
חדשות "אור"
מידע שימושי
למידה בשעת חירום