בי''ס אור כפר האורנים

בי''ס אור כפר האורנים

כתבה ראשית

חדשות "אור"

עלוני מידע בנושא זהירות בדרכים

מצורפים שני עלוני מידע לפתיחת השנה בנושא זהירות בדרכים. הורים יקרים, חשוב לקרוא אותם יחד עם הילדים.

אסיפת הורים

רשימות ספרים וציוד - שנת הלימודים תשע"ט

עלוני בית הספר

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA