בי''ס אור כפר האורנים

בי''ס אור כפר האורנים

כתבה ראשית

חדשות "אור"

סרטון - רבעון ראשון

שאלון אקלים

עלוני מידע בנושא זהירות בדרכים

מצורפים שני עלוני מידע לפתיחת השנה בנושא זהירות בדרכים. הורים יקרים, חשוב לקרוא אותם יחד עם הילדים.

עלוני בית הספר

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA